Saturday, September 02, 2006

ความรู้สึกที่มีต่อวิชาtu153

ชื่อ นางสาววันทนีย์ ตรงดี
คณะสังคมสงเคราะห์
section 7800
ความรูสึกที่มีต่อวิชาtu153
จากการที่ได้เรียนวิชานี้ทำให้ได้ความมากขึ้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื้อหาอาจจะมากเกินไป แต่ก็ต้องทำใจเพราะมันเป็นเนื้อหาของระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาเยอะไม่เยอะคงไม่สำคัญหรอกคะแต่สำคัญอยู่ที่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกกว่าจะแปลเสียเวลามาก แต่ที่จริงหนูไม่ได้แปลเลยคะ เนื้อหาที่อ่านก็เอาจากที่อาจารย์สอนนั้นแหล่ะคะ แต่ที่อยากบอกมากไปกว่านี้ คือ ว่าอาจารย์พูดเร็วเกินไปในบางครั้งทำให้หนูจดแทบไม่ทัน แต่หนูไม่ได้จดหมดทุกคำพูดของอาจารย์นะคะ ไม่เป็นไงหรอกคะหนูเข้าใจ แต่อยากให้อาจารย์พูดช้าลงกว่านี่นิดหนึ่งจะเป็นดีที่สุด ขอบคุณล่วงหน้าคะ และอีอย่างที่อยากให้อาจารย์ทำคือ มีการให้เครดิตกับคนที่มาเรียนเร็ว เพราะจะทำให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นบ้าง

ความรู้สึกที่มีต่อวิชาtu153